Vi behandlar


  • rygg och nackbesvär
  • idrotts- och belastningskador
  • akuta besvär
  • artros
  • smärta
  • rehabilitering
  • stress och ångesthantering, behandlas enbart av Mia Sunnqvist Lindh

Ingen remiss behövs. Besöket kostar 80 kronor och är frikortsgrundande.

Mottagningen ligger centralt i Linnéstaden. Lokalerna är ljusa och nyrenoverade med gymnastiksal och individuella behandlingsrum.